Kommentar

RE: Spesialitetskomiteene sikrer kvalitet

Ingvil Mjaaland
Stavanger universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

Jeg vil gjerne takke presidenten for et meget godt innlegg som peker på svært viktige forhold vedrørende organisering og gjennomføring av utdanningen av spesialister i landet vårt (1). Ingenting kan erstatte spesialitetskomiteenes feltbesøk, der man som kollega får en unik mulighet til å avdekke og oppdage forhold som vanligvis ligger under overflaten. Skriftlige rapporter vil i mange tilfeller ikke samsvare med de faktiske forhold, og våre anbefalinger vedrørende godkjenning som utdanningssted for leger i spesialisering vil i stor grad basere seg på vurderinger gjort i forbindelse med slike tilsyn.

Vi tenker også at vi gjennom vårt arbeid i noen grad vil kunne påvirke sykehusledelsen både lokalt, regionalt og nasjonalt og på sikt bidra til et bedre helsevesen, tuftet på faglighet.

Litteratur

1. Gjessing H. Spesialitetskomiteene sikrer kvalitet. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:399

Published: 26.05.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media