Meldte dødsfall

Artikkel

Arne Odd Christensen 29.5. 1919 – 1.1. 2015

Rolf Rebo 11.2. 1929 – 3.1. 2015

Sven Erik Finstad 24.4. 1953 – 3.1. 2015

Jon Moseng 13.10. 1925 – 4.1. 2015

Knut Hjelmeland 14.6. 1953 – 4.1. 2015

Trygve Asbjørn Eide 27.7. 1938 – 6.1. 2015

Zoltan Szanday 14.8. 1936 – 13.1. 2015

Stein Torvin 1.3. 1940 – 22.1. 2015

Brynjulv R. Toresen 7.5. 1922 – 22.1. 2015

Attila Imre Domonkos 18.12. 1959 – 24.1. 2015

Terje Eide Larsen 14.12. 1942 – 25.1. 2015

Thor J. Gundersen 18.2. 1922 – 3.2. 2015

Kjell Noreik 28.7. 1929 – 6.2. 2015

Torstein Hovig 3.1. 1928 – 14.2. 2015

Anbefalte artikler