Kommentar

RE: En verden fri for atomvåpen

Bjørn Hilt
Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital
Interessekonflikt:  Nei

Bjørn Hilt svarer:

Tusen takk for denne poengterte kommentaren fra Carl Ditlef Jacobsen, en tankefull kollega. Det som er ekstra inhumant med masseødeleggelsesvåpen, er at de er såkalt ikke-diskriminerende ved at de er umulige å bruke uten at man også rammer sivile. Ja, noen av dem, som atomvåpen, er laget for nettopp å ramme sivile. Dette er klart i strid med Genève-konvensjonene for krigføring. Atomvåpen er masseutryddelsesvåpen. Det er klar enighet om at ingen land har noen adekvat hjelp å stille opp med hvis befolkningen blir rammet av en atombombe. Når det er sagt, har kollega Jacobsen selvfølgelig rett i at det for den enkelte kan være like ille å bli truffet av en konvensjonell bombe. All krig rammer dessverre i økende grad sivile. Det er så absolutt noe vi leger må reagere på.

Published: 15.04.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media