Kommentar

RE: En verden fri for atomvåpen

Carl Ditlef Jacobsen
Interessekonflikt:  Nei

I Tidsskriftet nr. 6 2015 kommenterer Bjørn Hilt det gode arbeid norske Leger mot atomvåpen medvirker til (1). Han håper som oss alle at atomvåpen etter hvert blir forbudt. Men når han klassifiserer disse som «inhumane masseødeleggelsesvåpen som kjemiske og biologiske våpen….» , blir jeg tankefull: Er det bedre å bli langsomt klemt i hjel under en sammenrast bygning, som er truffet av gammeldagse bomber ? Hva er humant ved konvensjonell, «gammeldags» krigføring ?

Litteratur

1) Hilt B. En verden fri for atomvåpen. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:520

Published: 11.04.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media