Fakta om hjerneåret 2015

Artikkel

Det europeiske hjerneåret 2015 har som formål å anspore samfunnet til innsats for hjernen. Over hele Europa står pasienter, forskere og kliniske leger sammen for å informere om betydningen av å ta bedre vare på hjernen, om hvordan hjernesykdommer kan forebygges og om hvorfor forskningsinnsatsen bør økes – til glede for alle som er, og kommer til å bli, rammet av sykdommer i hjernen og nervesystemet.

I Norge drives arbeidet av Hjernerådet, Norsk nevrologisk forening og Nansen Neuroscience Network i fellesskap. Gjennom ulike aktiviteter rundt om i landet i løpet av 2015 ønsker de å spre kunnskap om menneskehetens aller viktigste ressurs – den menneskelige hjerne.

25 prosent av de totale helsekostnader er knyttet til lidelser i hjernen og nervesystemet. Samlede kostnader for denne type sykdom/ lidelse er 55 milliarder per år. 30 prosent av befolkningen vil i løpet av livet få skade eller sykdom i hjernen.

Hjerneårets tre hovedformål er:

  1. Folkeopplysning om hvordan man best tar vare på hjernen og forebygger hjernesykdommer

  2. Å forbedre omsorg og behandling for de som lider av hjernesykdommer

  3. Å styrke forskning og utvikling innen fagfeltet hjernesykdommer

For å følge med på aktiviteter i Hjerneåret, se:

Hjerneåret 2015/Norsk nevrologisk forening

Anbefalte artikler