Advarte mot svekkede offentlige sykehus

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen advarte mot svekkede offentlige sykehus og økt byråkratisering i stortingshøringen om fritt behandlingsvalg.

Med fritt behandlingsvalg ønsker helseministeren å styrke pasientens rettigheter og valgmuligheter. Ordningen som innebærer at fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg slås sammen til én rettighet for pasientene kommer som et svar på lange ventetider, store behandlingskøer og overfylte sykehus. Et større innslag av private aktører skal sikre valgfrihet for pasientene og redusere behandlingskøene for pasientene.

–Vi mener det er nødvendig at man i større grad åpner for private aktører for å bidra til en sterk offentlig spesialisthelsetjeneste, sa Hege Gjessing under høringen.

Gjessing understreket samtidig at reformen ikke må bidra til å svekke de offentlige sykehusene.

– Det mest effektive tiltaket for å få ned ventetidene og køene er å sikre de offentlige sykehusene adekvate rammebetingelser gjennom økte bevilgninger over statsbudsjettet, påpekte hun.

De offentlige sykehusene har til dels store utfordringer med ventetid, behandlingskøer og utilstrekkelig kapasitet. Legeforeningen er derfor positiv til tiltak og modeller som kan bedre tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester for befolkningen. De offentlige sykehusene har i dag i for stor grad en monopolrolle. Et noe større innslag av private aktører i spesialisthelsetjenesten vil kunne bedre effektivitet, kvalitet, service og tilgjengelighet for befolkningen, mener Legeforeningen.

– Dersom reformen mobiliserer ledig kapasitet, uavhengig av om dette er på private eller offentlige sykehus, vil pasientene tjene på det. Vi støtter derfor intensjonene i lovforslaget. Det fremstår som klokt å slå sammen fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg til en rettighet for pasientene. Å bygge videre på en allerede etablert ordning, gjør at fritt behandlingsvalg kan bli et tilbud til hele befolkningen – og ikke bare til ressurssterke pasienter, sa Gjessing.

Til høringen som fant sted 18. februar, møtte Legeforeningen president Hege Gjessing, visepresident Jon Helle og avdelingsdirektør Lars Duvaland.

Anbefalte artikler