Kommentar

RE: Selvmord blant leger

Lasse Bøyum
Interessekonflikt:  Nei

Erlend Hem skriver om selvmord blant leger i Tidsskriftet nr. 4 2015 (1). Det finnes mange ulike legestillinger. Vet man om det er samme selvmordsrate jevnt over, eller er det forskjell på for eksempel allmennleger, kirurger og psykiatere?

Litteratur

1) Hem E. Selvmord blant leger. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:305

Published: 11.03.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media