Kommentar
RE: Når eldre tar sitt eget liv - gjør det noe?