Kommentar

RE: Hjelp oss med høye stoler

Per Storås
Interessekonflikt:  Nei

P.Storås svarer:

Takk til Thor Einar Holmgard, som tydeligvis har forstått problemet, eller utfordringen, som det nå heter. Jeg er opptatt av handling og resultater: Hvordan kan vi i fellesskap nå frem til målgruppen, innkjøperne, slik at det blir gjort noe i praksis? Det er vel kun gjennom informasjon. Pålegg er vel ingen god løsning? Jeg mener at både venterommene og fellesrommene burde ha minimum 20 % høye stoler, og minst to stk. På rehabiliteringsinstitusjonene bør det selvsagt være en langt høyere prosentandel. Dette handler om HMS, og burde kanskje være tatt inn i kvalitetssystemet for det enkelte foretak, slik at en ansvarlig person kunne ivareta pasientens behov.

Published: 05.03.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media