Kommentar

RE: Hjelp, jeg har time hos legen!

Karl Bruhn
Revetal tannklinikk
Interessekonflikt:  Nei

Det er helt riktig at norsk ikke er et enkelt språk å lære, slik Danyagiri skriver i Tidsskriftet nr. 5 2015 (1). Det finnes rett og slett ikke ett norsk språk - det finnes to typer «norsk», nemlig bokmål og nynorsk. Disse brukes nesten ikke utenfor språkkursene. Dialektene med mange sideformer brukes. Da er det vanskelig for mange innvandrere å forholde seg til «språket».

Litteratur

1. Danyagiri B. Hjelp, jeg har time hos legen! Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:500

Published: 23.03.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media