Kommentar

RE: Hjelp oss med høye stoler

Thor Einar Holmgard
Interessekonflikt:  Nei

Det burde være en selvfølge at slike stoler var tilgjengelige på sykehus, hos fastlege, fysioterapeuter og apotek.

Det må legges bedre til rette for alle dem som sliter med sittehemminger av forskjellig årsak. Også her snakker vi om en gruppe som lider i det stille.

Published: 27.02.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media