Kommentar

RE: Den gamle mannen og frakken

Einar Skatteboe
Interessekonflikt:  Nei

«Der jeg før så en senior, ser jeg nå en mentor,» skriver Lasse Pihlstrøm i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 02/2015 (1). Hans betraktninger om den gamle mannen og frakken bringer hans tanker tilbake til Homers epos Odyseen der Odyssev møter den «grånende mentor». Pihlstrøm skriver videre: «Vår kultur dyrker først og fremst ungdommen. I deler av arbeidslivet er det fleksibilitet, mobilitet, tempo og dynamikk som nå verdsettes høyest, fremfor klassiske verdier som erfaring, klokskap, lojalitet og stabilitet. Henger man ikke med i svingene, blir man fort sett på som gammel og avdanket.» Så føyer han til: «Svært sjelden har jeg hørt en kollega kalle en annen lege avdanket.»

Dette innlegget av Pihlstrøm er imponerende godt av en noe yngre lege. Han viser at kunnskaper ikke behøver å være til hinder for at man også kan ha forstand. Jeg føler imidlertid behov for å informere forfatteren om følgende: Norge, som det eneste landet i verden, fratar legene autorisasjon ved fylte 75 år – uten noen begrunnelse. Dette må bety at på dette tidspunkt i legekarrieren anses vi av norske helsemyndigheter for å være avdankete som leger. Annerledes er det vel ikke mulig og tolke dette. Det at avautoriseringen ikke begrunnes, betyr vel at det anses som unødvendig.

Litteratur

1) Philstrøm L. Den gamle mannen og frakken. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:162

Publisert: 24.02.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media