Kommentar

RE: Cannabis som medisin

Ruben Solvang
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Bramnes for en informativ og fordomsfattig kronikk (1)! Det er på tide at det endocannabinoide nervesystemet blir aktualisert her til lands, og at cannabisplantens rolle og potensial som legemiddel blir belyst fra et farmakologisk perspektiv. Videre følger - i all ydmykhet, et par tekniske korreksjoner:

Bramnes sier at det er urealistisk at cannabis vil bli tilgjengelig i norske og europeiske apotek, blant annet på grunn av manglende farmasøytisk kvalitet - dette på tross av at cannabismedisinen Sativex formidles via apotek i 17 europeiske land (2). I Nederland produseres fire varianter medisinsk cannabis (tørkede cannabisblomster med forskjellig THC/CBD-nivå) i regi av det statlige organet Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) (3). BMC fraråder imidlertid røyking av blomstene, og anbefaler en langt mindre skadelig inntaksmetode kalt «fordampning», hvor virkestoffene frigjøres ved lavere temperaturer uten den skadelige røyken som oppstår når plantematerialet brennes. De driver også egen forskning for å avklare skadepotensialet for denne metoden, sammenlignet med røyking.

Den uformelle praksisen foretrukket av mange medisinske brukere (legalt eller illegalt) er ikke å røyke, men å spise cannabisen. Virkestoffene i cannabisplanten er fettløselige og kan ekstraheres ved å legge blomstene i oppvarmet matolje/smør. Videre brukes fettekstraktet til matlaging, eller inntas direkte som man ville gjort med tran. Denne metoden eliminerer skadene knyttet til røyking (KOLS, kreft). Doseringen vil fortsatt være vanskelig å fastslå så lenge produktet ikke er testet og kommer uten varedeklarasjon. Nederland har langt på vei klart å løse dette problemet ved å produsere og teste sin egen cannabis.

Til slutt må det nevnes at Sativex ikke er en nesespray, men en munnspray.

Litteratur

1) Bramness JG. Cannabis som medisin

2) GW pharmaceuticals http://www.gwpharm.com/GW%20Pharmaceuticals%20plc%20Announces%20Sativex… (19.02.15)

3) Het Bureau voor Medicinale Cannabis http://www.cannabisbureau.nl/en/MedicinalCannabis/ (19.02.15)

Published: 14.02.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media