SOP utvider retten til sykehjelp etter fylte 67 år

Artikkel

Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers (SOP) nye vedtekter trådte i kraft 1.1. 2015. I den forbindelse ble retten til sykehjelp for medlemmer mellom 67 og 70 år utvidet.Privatpraktiserende leger mellom 67 og 70 år kan nå ha rett til sykehjelp i inntil 365 dager, selv om retten til sykepenger fra folketrygden gjelder i kun 60 sykepengedager. Den utvidete retten til sykehjelp gjelder uavhengig av om man har begynt å ta ut alderspensjon fra SOP og/eller folketrygden. Sykehjelp som ytes utover maksimal sykepengeperiode i folketrygden, vil fortsatt beregnes som om medlemmet mottok sykepenger, altså med fradrag for beregnede sykepenger.Les mer på www.sop.no

Anbefalte artikler