Kommentar

RE: Dagens bilkøer - morgendagens helsekøer

Florian Martin
Lidköping, Sverige
Interessekonflikt:  Nei

Tack för kloka synpunkter från Lars Haltbrekken (1)! Helt rätt, vi (samhället i stort och sjukvården i synnerhet) satsar delvis på fel frågor. Upp med bensinpriset till en nivå som gör ont, lyxskatt på onödigt stora bilar; sedan bör det finnas en möjlighet att kompensera folk på landsbygden. Pengarna används för att bygga ut cykelvägarna. Mycket mer effektivt för befolkningens hälsa än att mäta kolesterol eller sysselsätta personal och patienter med andra tveksamheter.

Aldrig bilen under milen.

Litteratur

1. Haltbrekken L. Dagens bilkøer – morgendagens helsekøer. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:96

Published: 27.01.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media