Samarbeidsavtalen i boks

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

1. januar trådte den nye samarbeidsavtalen innen bank og forsikring i kraft.

Administrerende direktør i Econa Tom Bolstad t.v. og leder i Akademikernes Bank- og forsikringsutvalg Otto Kristiansen med Einar Espolin Johnsson og Geir Riise fra Legeforeningen. Foto Lise B. Johannessen

Avtalene mellom Legeforeningen og ti andre medlemsforeninger i Akademikerne på den ene siden og Storebrand og Danske Bank på den andre ble signert fredag 12. desember.

Avtalene innebærer at Storebrand og Danske Bank erstatter DNB med et forbedret medlemstilbud innenfor bank og forsikring.

– Det har vært stor interesse for det nye tilbudet etter at nyheten om leverandørskiftet ble meddelt medlemmene i e-post 29. september, forteller Legeforeningens representant i Akademikernes bank- og forsikringsutvalg Einar Espolin-Johnson. Det ble redegjort for endringene i en artikkel i Tidsskriftet i november 2014 (1).

Til stede under signeringen var representanter for de fleste Akademikerorganisasjonene som har sluttet seg til avtalen samt representanter for Storebrand og Danske Bank med konserndirektør Robin Kamark i Storebrand og konserndirektør Trond Mellingsæter i Danske Bank i spissen.

Les mer om bank- og forsikringsordningene på legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Medlem/Bank-og-forsikring/

Anbefalte artikler