Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Kunngjøringer

Spesialist- og overgangsregler for ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Legeforeningen fremmet overfor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2009 forslag om opprettelse av en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

HOD besluttet i 2012 at en slik spesialitet skulle etableres og vedtok 12.11. 2014 spesialist- og overgangsregler for den nye spesialiteten.

Spesialist- og overgangsregler er publisert på Helsedirektoratets hjemmesider: www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistgodkjenning/lege/Sider/rus-og-avhengighetsmedisin.aspx

Geilokurset 2015

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holder sitt årlige Geilokurs i tiden 8. –13. mars 2014 på Dr. Holms Hotel.

Uken består av et klinisk emnekurs i geriatri på formiddagene og et kortere ettermiddagskurs om kunnskapsformidling, samt foreningsdag.

Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og elektronisk påmelding har blitt sendt til medlemmene i de to foreningene per e-post. Opplysninger om kurset kan leses på www.legeforeningen.no/nfa

Landsrådsmøtei Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt ordinære landsrådsmøte onsdag 16. april 2015, kl 1400 på Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike snarest mulig, og senest innen 1.3. til:Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Ny elbil-avtale

Legeforeningen har inngått avtale med Bertel O Steen om levering av elbilen Kia Soul Electric Exclusive. Rekkevidden er stipulert til 21.2 mil. Legeforeningens medlemmer får 6 % rabatt.

Les mer under bilavtaler på www.legeforeningen.no/medlem

Anbefalte artikler