– Er glad jeg kunne ringe legen min

Stein Runar Østigaard Om forfatteren
Artikkel

– Å høre på reflekterte brukere som kan fortelle om hvordan de har opplevd tjenesten, hva som har fungert og ikke, er særdeles lærerikt, sier leder i Telemark legeforening Tor Severinsen.

Lars Kittilsen (fra v.) i samtale med møteleder Vegard Høgli, Tor Severinsen og Sissel Gundersen. Foto: Stein Runar Østigaard

Telemark legeforening inviterte i november tidligere redaktør i Varden, Lars Kittilsen til å dele sine erfaringer om sitt alkoholmisbruk og møtet med helsevesenet.

Lars Kittilsen var en sporty og sosialt aktiv mann som til slutt erkjente at han hadde et alkoholproblem. I ettertid har han skrevet og fortalt sin historie (1).

Kittilsen deltok på ett av to møter hvor lokalforeningen har belyst temaet rusavhengighet.

– Vi ville også ha med en fastlege som hadde erfaringer med pasienter der man mistenker alkoholproblemer, forteller Severinsen. Derfor var allmennlege Sissel Gundersen, som har jobbet mye med dette temaet, også invitert for å belyse temaet fra et faglig perspektiv. Det andre møtet i november tok for seg tilbudet til de tyngre ruspasientene og tilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Ikke vær redd for å snakke om det

– Jeg tror jeg på en måte ba om hjelp, fortalte Kittelsen. Han forklarte at fornektelsen var sterk før familien tok grep og han selv skjønte at han hadde et problem.

– Jeg gjorde det jeg kunne for å skjule det. Jeg handlet på forskjellige pol, kastet flasker underveis og handlet med kontanter. Hans oppfordring er at legene må tørre å spørre når de mistenker at noen har et alkoholproblem.

– Jeg hadde benektet det om jeg ble spurt, men det kunne sådd et frø, sa han og er glad han har en lege som er tilgjengelig og at kontakten dem i mellom er preget av åpenhet og tillit. Det var godt å ha en lege han kunne ringe ved behov da det var som tyngst, understreket han.

Trenger et sømløst tilbud

– Vi er opptatt av at pasientene skal få en god behandling, og vil bidra til at samspillet i Telemark blir bedre, sier Severinsen. Pasientene må få en helhetlig behandlingskjede og tilbudene må henge sammen. Det krever et nært samarbeid mellom somatikk og psykiatri, kommune og fastlege. Hvis behandlingstilbudet blir en serie av brudd vil det fort mislykkes, noe Severinsen mener dessverre gjelder mange pasienter med tyngre rusavhengighet. Etter akutt behandling er gjerne ventetiden lang før ettervernet er på plass.

Gjør en forskjell

– Som legeforening er vi en av aktørene som kan bidra til endringer fordi vi organiserer folk innen alle de aktuelle leirene i helsetjenesten for rusavhengige, sier Tor Severinsen. Lokalforeningen kan være med og øke bevisstheten blant egne medlemmer. Gjennom dem kan vi påvirke de ulike nivåene i helsetjenesten.

Han ønsker å utfordre de forskjellige aktørene innen offentlige og private tilbud til å komme med sine perspektiver på problematikken. Sammen kan det bidra til bedre faglighet, samarbeid, praksis og sømløse tjenester for de som trenger det.

Severinsen er godt fornøyd med møteserien. Han kan fortelle at mange møtte opp og at det var god spredning i alder og erfaring. Severinsen lover at styret vil følge dette temaet nøye opp fremover.

Sentralstyret prioriterer dette temaet, og Legeforeningen er nå i ferd med å utvikle en oppdatert faglig plattform for rus og psykisk helse (2). Plattformen skal bidra til å etablere bedre kunnskap om fagfeltet, og danne et nødvendig grunnlag for Legeforeningens helsepolitiske arbeid videre.

Anbefalte artikler