Kommentar

RE: Storverk om kroppen og sjukdommane for sjukepleieutdanni

Hilde Lærum
Cappelen Damm Akademisk
Interessekonflikt:  Nei

Trebindsverket FRISK og SYK 1+2 er anmeldt i Tidsskriftet nr 23/24, 2014 (1). Forlaget ønsker å gjøre oppmerksom på at nettressursen til FRISK og SYK har to forfattere. Lege og høgskolelektor Mona Elisabeth Meyer er forfatter av de cirka 2000 spørsmålene i «fakta-testene» i nettressursen. Den øvrige teksten, spørsmål med pasientkasuistikker og videoer er det professor Vegard Bruun Wyller som er forfatter av.

Litteratur

1) Hunskår S. Storverk om kroppen og sjukdommane for sjukepleieutdanninga. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2305

Published: 19.12.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media