Kommentar

RE: En kvinne i 40-årene med kreft, synkope og kramper

Vinjar Fønnebø
NAFKAM, UiT Norges arktiske universitet
Interessekonflikt:  Nei

Denne kasuistikken beskriver alvorlige bivirkninger av alternativ behandling med cesium (1). Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) varslet den 27. november Helsedirektoratet om denne formen for alternativ behandling av kreft. Mer informasjon om saken finnes på Nifab.no, en statlig nettportal som tilbyr kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling (2).

Litteratur

1) Warsame M O, Gamboa D, Nielsen E W. En kvinne i 40-årene med kreft, synkope og kramper. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1855 – 7

2) Nifab.no. Cesium - Farlig kreftbehandling på veg inn i Norge. 27.11.14. http://nifab.no/aktuelt/nifab/advarer_mot_farlig_kreftbehandling (12.12.14)

Published: 12.12.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media