Kommentar
RE: Båtformet, elliptisk eller fusiform hudeksisjon?