Kommentar

RE: Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom

Tor Aasen
Interessekonflikt:  Nei

Aasen og Kongerud svarer Jacobsen:

Vi takker for kommentar til vår lederartikkel: «Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom» (1). Vi er enige i at røyking er den viktigste årsaken til KOLS og at røykeslutt isolert er det mest effektive tiltak for å redusere risikoen for KOLS og andre røykeavhengige sykdommer. Det synes for oss som om Jakobsen har misforstått intensjonen med kommentarene i lederen og den tilhørende artikkel om arbeidsbetinget KOLS (2). Problemet er detaljert redegjort for i denne artikkelen, som er publisert først på nett, og som kommer på trykk i nr 22, 2014 av Tidsskriftet. Vi foreslår at Jacobsen leser denne.

Litteratur

1) Aasen TOB, Kongerud J. Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1916

2) Fell A K M, Aasen T O B, Kongerud J. Arbeidsrelatert kols. Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 28. oktober 2014

Published: 14.11.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media