Kommentar

RE: Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom

Tor Aasen
Interessekonflikt:  Nei

Aasen og Kongerud svarer Alfonso og kollegaer:

Takk for en solid kommentar til vår leder, som først og fremst relaterer seg til fire artikler som ble publisert i Tidsskriftet nummer 20. Dessverre var der ingen artikler om arbeidsrelaterte hudsykdommer, selv om dette er et område som fortjener stor oppmerksomhet. Deres kommentar er betimelig, og vi tror også at det er nødvendig å organisere et tilbud med spesialdiagnostikk i et samarbeid mellom arbeidsmedisinske avdelinger og hudavdelinger, gjerne i nær tilslutning til de nye regionale allergisentre. Vi har gode erfaringer gjennom en årrekke med denne type samarbeid bl.a. ved Haukeland universitetssykehus. Det er også på høy tid at det igjen satses på forskning innen fagfeltet.

Published: 11.11.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media