Helsepolitikk i høyden

Stein Runar Østigaard Om forfatteren
Artikkel

Oppladningen til årsmøtet i Møre og Romsdal legeforening foregikk 550 meter over havet, med utsikt over Geirangerfjorden.

Hege Gjessing og Bjarne Storset på Skageflå. Foto Stein Runar Østigaard

– Vi har veldig gode samtaler i de store høyder over Geirangerfjorden, humrer Bjarne Storset, leder i Møre og Romsdal legeforening. Han er overbevist om at denne turen og god mat setter en viktig ramme for årsmøtet innerst i Geiranger. Den luftige fotturen er en fast del av årsmøtehelgen til Møre og Romsdal legeforening.

Felles impulser

Etter en halv times båttur ut fra Geiranger lørdag morgen startet klatringen 250 meter opp til Skageflå, som har vært gårdsbruk siden middelalderen. Gården har en rik historie med blant annet kongelige besøk. Etter en liten rast med postkortutsikt gikk turen videre opp til Homlongsetra som ligger 550 meter over havet og deretter tilbake til Geiranger.

Legeforeningens president Hege Gjessing deltok både på fotturen og på årsmøtet. I følge Storset var det flere som benyttet muligheten til å diskutere helsepolitikk med presidenten underveis.

Flott utsikt mot Geiranger. Foto Stein Runar Østigaard

– Det ble svært godt mottatt at politisk ledelse kom til årsmøtet og at flere av innspillene fra turen ble tatt opp på årsmøtet etterpå.

Presidenten selv la også vekt på at hun setter stor pris på å bli invitert til å være med på årsmøter i lokalforeningene.

– Lokalforeningene gjør en viktig innsats og er en viktig lyttepost når Legeforeningen skal utvikle sin politikk, mener hun. Samtidig gir Storset uttrykk for at det er viktig at lokalforeningens styre og medlemmer får impulser fra nasjonal helsepolitikk. Han trekker særlig frem viktigheten av debatten om hva et sykehus skal inneholde, da presidenten fortalte om Legeforeningens statusrapport om nasjonal sykehusplan.

Står sterkere sammen

Storset legger ikke skjul på at det er utfordringer med sykehusdebatten som foregår i fylket nå.

– Det er derfor viktig at vi treffes fra hele fylket og kan diskutere felles ting som sykehusene, en slik helg. Dette er en debatt som også har opptatt styret, sier han. Han sier videre at de i Møre og Romsdal har lagt vekt på å ha gode interne prosesser i spørsmålet slik at de ulike synene kommer frem. Her har både Yngre legers forening og Overlegeforeningen vært sterkt inne i styrearbeidet. Samtidig sitter det også representanter fra andre grupperinger i foreningen, og de får derfor innspill fra resten av styret.

– Vi står sterkere når vi snakker med én stemme og har et godt faglig fundament for våre innspill, mener Storset. Derfor mener han lokalforeningen blir hørt av de som tar beslutninger.

Tradisjon

Det er en tradisjon at lokalforeningen arrangerer kurs og årsmøte samme helg. Torsdag og fredag var det tillitsvalgtsamling og klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri, lørdag ettermiddag ble det avholdt årsmøte med påfølgende middag. For de som ikke gikk tur var det gode muligheter til å kose seg i spa-anlegget på Union hotell. I løpet av de tre dagene tidlig i september deltok totalt over 60 leger fra hele fylket på arrangementene. På fotturen og årsmøtemiddagen var også flere familiemedlemmer med

En slik helg er også viktig for rekrutteringen til styret og annet tillitsvalgtarbeid.

– Det er viktig for oss at vi får med oss flest mulig på årsmøtet, sier Storset. Det virker godt på rekrutteringen til verv i organisasjonen

Anbefalte artikler