Meldte dødsfall

Artikkel

Knut Gjelland 18.4. 1942 – 4.9. 2014

Witold Jacewicz 3.8. 1952 – 28.8. 2014

Hjalmar B. Kvåle 27.9. 1928 – 8.9. 2014

Asbjørn Langslet 8.1. 1939 – 8.8. 2014

Finn Ræder 11.8. 1933 – 30.8. 2014

Pål Anton Skagseth 27.6. 1929 – 5.6. 2014

Håkon Thorkelsen 11.2. 1925 – 11.8. 2014

Knut Zapffe 1.6. 1940 – 28.8. 2014

Anbefalte artikler