Kommentar
RE: Når fysisk og psykisk vold blir en reduksjonisme