Kommentar

RE: Å lytte til pasientens preferanser

Bjørn Gjelsvik
Avd. for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Uni
Interessekonflikt:  Nei

B Gjelsvik svarer:

Jeg takker for verdifulle kommentarer fra Emma Hansen. Å omtale pasienten i tredje person, som kanskje er Hansens viktigste innvending, følger av konteksten. Artikkelen er først og fremst rettet til leger og helsepersonell, ikke til pasienter.

Det innebærer selvsagt ikke at jeg anser at pasienten, som er legegjerningens eneste mål, er uten intellektuell kapital eller skal «håndteres». Tvert om. Jeg synes det er problematisk at du kan lese innlegget mitt på denne måten, men din innvending er kanskje ikke ellers konkret rettet mot mine formuleringer.

Mitt anliggende er at legen og pasienten, så sant omstendighetene gjør det mulig, skal inngå i en likeverdig dialog der pasientens preferanser skal løftes fram, og valg skal være gjenstand for en reell forhandling. Dette blir altfor ofte oversett eller ikke vektlagt, og kan føre til at beslutninger som tas føles som overkjøring.

Published: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media