Kommentar

RE: En kvinne i 40-årene med kreft, synkope og kramper

Bente Ankere Andersen Tuvnes
www.gallerijarlsberg.no
Interessekonflikt:  Nei

Dette var en interessant artikkel (1), selv om jeg ikke forstår 80 % av det som står der. Det er heller ikke min jobb. Det er veldig trist at noen ikke stoler på skolemedisinen og samarbeider med dem om det er noe som føles riktig å prøve. Men er det samarbeid? Min mening er at naturmedisin/alternativ medisin kan forebygge eller finne årsaken til mange plager.

Etter å ha studert medisinens historie tilbake 5000 år undrer jeg på hvorfor det ikke er mer åpenhet i vår tid. Hvorfor kan ikke alle tilstander hos et menneske vurderes under ett? For meg er det gener, psykiske faktorer, feilinntak av mat, forgiftning og en usunn livsstil som til sammen utgjør sykdommen. Når medisiner er beordret eller behandlingen er blitt utført, slipper legene pasienten ut av døren. I mine øyne løser ikke legene problemet med de mulighetene som finnes. Sorg, uro, uvett, påvirkninger, overtrening, for lite trening – det er mange grunner til plager. Når en gammel person detter, så setter legene på gips og sender dem hjem med en brist som ble funnet på røntgen. Men hvorfor falt personen? Var det en annen grunn enn glatt gulv?

Jeg har hatt syke foreldre som jeg har fulgt i sykebilen og gjennom sykehusinnleggelser. Det har vært veldig krevende. Jeg studerer naturmedisin i dag, ikke for å jobbe med det, men for å lære meg hva det er. I dag vet jeg mer og vil kombinere kunnskapene som er tilgjengelig, ikke bare levere og hente folk på sykehuset. Jeg vil være med og finne grunnen til sykdommen. Det er ingen som gjør feil, men for meg finnes det mye som kan gjøres annerledes. Så jeg synes dette var en grundig artikkel, men føler for å legge inn mine ord. Takk fra mitt hjerte for at dere leger finnes!

Litteratur

1) Warsame M O, Gamboa D, Nielsen E W. En kvinne i 40-årene med kreft, synkope og kramper. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1855 – 7

Published: 28.10.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media