Kommentar

RE: En kvinne i 40-årene med kreft, synkope og kramper

Pernille Nylehn
Haugesund sjukehus
Interessekonflikt:  Nei

Jeg savner en opplysning i denne artikkelen (1): Er den alternative «behandleren» som sto bak denne livsfarlige behandlingen meldt til politiet eller Helsetilsynet, og hva slags straff fikk han? Og hvis vedkommende ikke er anmeldt, hva er årsaken?

Litteratur

1) Warsame M O, Gamboa D, Nielsen E W. En kvinne i 40-årene med kreft, synkope og kramper. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1855 – 7

Published: 27.10.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media