Kommentar

RE: En krigers bekjennelser

Carl Morten Motzfeldt Laane
Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei

Denne anmeldelsen av Iver Mysteruds nye bok «Flåttoverførte sykdommer» synes jeg er noe påfallende og følelsesladet (1). Spiroketer fra munnhulen ble påvist med sikkerhet av Antonio van Leeuwenhoek, mannen som oppdaget bakterier, og illustrert og beskrevet i «Archana Naturae» i 1695. Spiroketene ble påvist med ytterst enkle midler, og beskrivelsen av apparatur og teknikker kan være av interesse for leger som fortsatt behersker sin latin (2).

Litteratur

1) Henriksen TH. En krigers bekjennelser. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1973

2) Van Leeuwenhoek A. Archana Naturae Detecta. Delphis Batavorum, Henricum a Krooneveld, 1695.

Published: 31.10.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media