FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Marius Pålerud

I året 1700 utga Bernardino Ramazzini verket De morbis artificum diatriba (Om arbeidernes sykdommer). Han gjennomgår 52 ulike yrkers helsemessige farer og maner legen til alltid å spørre: «Hva er ditt yrke?» 300 år etter hans død er ikke spørsmålet mindre aktuelt.

Anbefalte artikler