Vil ha nytt sykehus i Hedmark

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Hedmark trenger et nytt sykehus der spesialisttjenestene er samlet under ett tak, sier leder i Hedmark legeforening, Sissel Bergaust.

Sissel Bergaust. Foto Stein Runar Østigaard

– Vi ser dagens sykehusstruktur med deling av kirurgien mellom Hamar og Elverum som helt uaktuell, sier Bergaust og forteller at Hedmark legeforening er i ferd med å miste troen på et nytt Mjøssykehus.

– Mislykkes planene om et slikt sykehus, må det snarest realiseres en felles løsning for sykehusene i Elverum og Hamar. Verken dagens sykehus i Elverum eller på Hamar holder mål for fremtiden, sier hun.

Videre forteller hun at foreningen ikke har tatt stilling til endelig plassering, men at de er for å bygge et nytt sykehus for Hedmark.

Det var under årsmøtet på Hamar i august at Hedmark legeforening fattet en resolusjon der de blant annet uttalte at dersom felles sykehus for Hedmark og Oppland synes lite realistisk, så må en felles løsning for sykehusene i Elverum og Hamar snarest realiseres. Resolusjonen var også tydelig på at en lokaliseringsdebatt ikke må hindre fremdrift i planene. Sykehusene har som primæroppgave å behandle pasienter. Pasientenes beste må være første prioritet i den videre prosessen, fremgår det av resolusjonen

Arne O. Ellingsson. Foto PSL

Sikkerhet bygges på kommunikasjon og samarbeid

Det var godt oppmøte på årsmøtet som ble innledet med et engasjerende og interessant foredrag av Jarle Gimmestad om sikkerhet i praksis og på sykehus. Gimmestad har tretti års praksis som flykaptein og har lang erfaring i å jobbe med sikkerhet i luftfarten. Han mener mange virksomheter har mye å lære av flyselskap i å forebygge og takle ulykker. Gimmestad understreket at gode prosedyrer er grunnleggende for å forebygge og unngå uheldige hendelser og at sikkerhetssystemer må være robuste nok til å ta høyde for menneskelige feil.

Hederspris til Tynsetlege

Øyelege Arne O. Ellingsson fra Tynset mottok Hedmark legeforenings hederspris.

– Arne O. Ellingsson har et sterkt faglig engasjement og er en engasjert samfunnsborger. Han er alltid positiv og har hjulpet svært mange pasienter nær pasientenes hjemsted. Han er en fargeklatt i det politiske miljøet og har også hatt flere verv i Legeforeningen, forteller Sissel Bergaust.

Prisen som består av en Magnor-vase og en karikaturtegning, tildeles kolleger som har utmerket seg utover vanlig faglig innsats. Ellingsson har vært privatpraktiserende øyelege på Tynset i 34 år, og det var fastlegene på Tynset som foreslo ham som kandidat til prisen.

Anbefalte artikler