Tror fortsatt på Høie

Lottelise Folge Om forfatteren
Artikkel

– Vi er glade for å ha fått Bent Høie som helseminister. Til tross for slitasjen i samarbeidet med departementet i forbindelse med reservasjonssaken i vinter, tror vi fortsatt på ham.

Legeforeningens president var en populær gjest på PSLs landsmøte. Foto Lottelise Folge

Hege Gjessing, var klar i sin tale til PSL-erne under årsmøtet i Oslo i slutten av august. Hun refererte til siste sentralstyremøte i Legeforeningen der Høie hadde satt av en og en halv time til å møte styret. Og han etterlot ingen tvil om at regjeringen har omfattende tiltak på gang innen helsesektoren. I sitt referat fra møtet, som Gjessing beskrev som «raust» fra statsrådens side, skrøt hun av sentralstyremedlem og avtalespesialist, psykiater Synnøve Bratlies innsats da hun utfordret Høie når det gjelder avtalespesialistenes rolle.

– Dette var faktisk eneste gang det ble litt temperatur under møtet, sa presidenten.

– Hovedbudskapet til Høie var å orientere om en rekke meldinger og tiltak i den nærmeste tiden. Nå må vi være aktive frem til regjeringen har bestemt seg, sa Gjessing.

– At det ennå ikke er lagt konkrete planer for å nå disse målene gir et handlingsrom for oss som forening til å påvirke, til å få innflytelse og til å komme med våre ideer og løsningsforslag.

Flere meldinger på gang

Til våren kommer det to helsemeldinger fra Høies departement, Folkehelsemeldingen og, for første gang, en melding om primærhelsetjenesten. Den siste mente Gjessing ville ha særlig stor betydning for avtalespesialistene: Spørsmålet er: Hvordan skal kommunehelsetjenesten se ut i fremtiden?

Jeg vet at departementet har vært i Nordfjord og sett på hvordan et sykehus blir gjort om til et stort medisinsk senter. Her vurderes også nå i hvilken grad avtalespesialistene skal inngå i en slik omlegging. Her er det viktig at vi tenker muligheter, appellerte Gjessing til en lydhør forsamling.

Så er det interessant at det sitter RHF-ledere der ute som ønsker å ha full kontroll over dere, fortsatte hun.

– Her rygger vi. Vi tror på et arbeidsmarked som er mer variert og der det offentlige får korrektiver – vi tror i det hele tatt på en sunn konkurranse i helsevesenet.

Fjerner behandlingstak

I møtet med sentralstyret kunne Høie også fortelle at regjeringen fra 1. januar vil fjerne taket på behandlinger i foretakene samtidig som myndighetene vil bli strengere med tidsbrudd.

– Kanskje vil dette føre til at avtalespesialistene får en viktigere rolle i å redusere køene, sa presidenten som også så positive signaler i at Høie ga uttrykk for at han var overrasket over dårlig koordinering i kompetansehevingen i helsesektoren og at også på dette feltet kunne PSL-ere få en viktigere rolle i fremtiden.

– Samhandlingsreformen «rulles» også nå ut i kommunene, sa hun og viste til samtaler med lokale ledere i Legeforeningen som mente det nå var viktig å følge med lokalt på hva som foregår.

Anbefalte artikler