Satser på lokalforeningene

Stein Runar Østigaard Om forfatteren
Artikkel

Lokalforeningslederne i Legeforeningen vil gjerne samles oftere for å kunne hente inspirasjon og ideer.

Inger Kragh Nyhus (Oppland), Kristin Karstad (Østfold), Tom Ole Øren (Vestfold) og Tom A. Julsrud (Nord-Trøndelag) under gruppearbeidet. Foto Stein Runar Østigaard

To dager i august møttes ledere i lokalforeningene og de fire regionutvalgene på Gardermoen for å dele erfaringer og hente inspirasjon fra hverandre.

– Legeforeningen har nå en økt satsing på lokalforeningene og det er første gang alle lokalforeningene samles på denne måten, sa Hege Gjessing i sin tale til deltakerne. Hun la til at noe av det viktigste med samlingen er å komme sammen, drøfte og bli kjent.

Lokalforeningene representerer snittet av Legeforeningens medlemmer rundt om i Norge siden styrene har medlemmer fra flere yrkesforeninger i tillegg til de som er direktevalgt fra årsmøtene.

En viktig helsepolitisk aktør

De 19 lokalforeningene har en sentral rolle i utformingen av Legeforeningens politikk, og det er de som kan knytte foreningens politikk til lokal virkelighet.

I åpningstalen trakk Hege Gjessing også frem regjeringens tre meldinger om folkehelse, primærhelsetjenesten og helse- og sykehusplanen som skal legges frem i 2015. Alle meldingene omfatter områder hvor lokalforeningene har en viktig rolle når Legeforeningen skal følge opp. Gjessing pekte på kompetansen som finnes ute blant lokalforeningene og håpet på at det blir mange diskusjoner, gjerne som medlemsmøter, ute i organisasjonen.

Sentralstyret er engasjert i arbeidet med å styrke lokalforeningene. I tillegg til presidenten stilte visepresident og leder i Norsk overlegeforening, Jon Helle og leder av Yngre legers forening, Johan Torgersen på samlingen.

Lærer av hverandre

Programmet for samlingen var utviklet av en gruppe blant lokalforeningslederne i samarbeid med samfunnspolitisk avdeling. Gjennom forberedte innlegg av representanter fra lokalforeningene samt gruppearbeid utvekslet deltakerne erfaringer og nye ideer. I tillegg fikk lokalforeningene informasjon om hva de kan få av støtte fra sekretariatet, som økonomi, hjelp til nettsider og andre tjenester.

Gjennomgangen etter gruppearbeidet viste at det er mange ulike aktiviteter i lokalforeningene, både i form av kurs, faglige møter og sosiale samlinger. Den viste også at lokalforeningene har ulike utfordringer, blant annet i form av geografi. Noen kan enkelt ha et kveldsmøte der alle medlemmer kan komme seg til og fra i rimelig tid, mens andre steder er det så store avstander at de må arrangere helgesamlinger for å få samlet medlemmene.

Kommet for å bli

Tilbakemeldingen fra deltakerne var tydelig. Dette ønsker de mer av, og særlig når de nye styrene er i gang neste høst.

Det er ingen tvil om at det var en suksess, og konklusjonen er at dette blir en fast samling.

Anbefalte artikler