Ny adresse? Ny jobb?

Artikkel

Har du flyttet eller byttet arbeidssted – husk å melde fra til Legeforeningen. Som medlem i Legeforeningen bør du påse at opplysninger om deg er korrekte i medlemsregisteret. Dette er grunnlaget for riktig kontingent og riktig informasjon om deg overfor dine tillitsvalgte. Det er også viktig som grunnlag for lønnsforhandlinger og informasjon fra Legeforeningen.

Hvordan endre?

Gå til www.legeforeningen.no/profil Her kan du endre opplysninger som adresse, telefon, e-postadresse og arbeidssted. Ny adresse vil være grunnlag for alle utsendelser fra Legeforeningen, også blader og tidsskrifter. Alternativt kan du sende en e-post til register@legeforeningen.no eller telefon 23 10 91 95/23 10 91 96.

Anbefalte artikler