Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Kunngjøringer

Forlenget overgangsordning i spesialistreglene i samfunnsmedisin

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt å forlenge overgangsordningen knyttet til spesialistreglene i samfunnsmedisin frem til 1.7. 2016.

Overgangsreglene har følgende ordlyd:

Det er gitt anledning til å benytte kombinasjoner av tjeneste og veiledet utdanningsprogram på følgende måte i overgangsperioden:

  • Tjeneste etter gammel og ny ordning

  • Veiledet utdanningsprogram etter gammel og ny ordning

Overgangsreglene gjelder frem til 1.7. 2016, med forbehold om eventuelle endringer i spesialistreglene som følge av pågående gjennomgang av Spesialitetsstruktur og – innhold i spesialitetene samfunnsmedisin og allmennmedisin.

Det nye kursprogrammet er obligatorisk f.o.m. 1.7. 2014.

Endring av kurskravet i nyresykdommer

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at kurskravet i grenspesialiteten nyresykdommer endres. Hensikten med endringen er behovet for oppgradering av fagfeltets utvikling og tilpasning til dagens kompetansekrav for spesialister i nyresykdommer. Endringen innebærer ingen økning av det totale antall kurstimer.

Kurskravet i nyresykdommer endres og får følgende ordlyd:

Kurskrav gjeldende fra 1.1. 2017

150 timer, herav obligatoriske kurs i følgende emner:

Nyretransplantasjon – 35 timer

Hemodialyse/peritonealdialyse – 35 timer

Nyrefysiologi/patofysiologi – 13 timer

Forøvrig kurs fordelt på nefrologi, hypertensjon, væske- og elektrolyttbalanse, parenteral ernæring og forgiftninger – 67 timer.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Det nye kurskravet blir obligatorisk fra 1.1. 2017. Det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i nyresykdommer på bakgrunn av gammelt eller nytt kurskrav i en overgangsperiode frem t.o.m. 31.12. 2016.

Anbefalte artikler