Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Ny medlemsavtale med Danske Bank og Storebrand

Etter en omfattende anbudsrunde har Legeforeningen inngått avtale med Danske Bank og Storebrand om medlemstilbud på bank og forsikring. Avtalene trer i kraft fra 1.1. 2015.

Avtalen erstatter dermed dagens medlemstilbud fra DNB.

– Terskelen for å bytte bank er i utgangspunktet høy, sier generalsekretær i Legeforeningen Geir Riise. – Når vi likevel har valgt å bytte, er det fordi tilbudet fra Danske Bank er langt bedre. Det sikrer et svært konkurransedyktig medlemstilbud til enhver tid.

Forsikringstilbudet flyttes til Storebrand, som i anbudsrunden leverte det beste tilbudet.

– Flyttingen til Storebrand innebærer at Legeforeningen, sammen med en allianse av ti andre foreninger i Akademikerne, kan forhandle på vegne av alle medlemmer samtidig. Det gir en betydelig styrket forhandlingsposisjonen, hvilket vil komme medlemmene til gode i årene framover, forklarer Riise.

Å bytte til Danske Bank vil være kostnadsfritt for medlemmene.

Oppdatert informasjon om den nye ordningen er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/medlem

Ny rammeavtale for fastleger i Oslo kommune

Legeforeningen og Oslo kommune har etter en langvarig, men konstruktiv prosess blitt enige om ny rammeavtale om privat allmennpraksis i fastlegeordningen.

Avtalen med Oslo kommune har ikke blitt reforhandlet i sin helhet siden 2006. Det var behov for en revidering og oppdatering, særlig som følge av endringer i fastlegeforskriften fra 2013.

TV-aksjonen 2014

Sentralstyret har bevilget kr 50 000 årets TV-aksjon i regi av NRK. TV-aksjonen er i år tildelt Kirkens Nødhjelp. Midlene som samles inn skal brukes til å sikre tilgang på rent vann og trygge sanitære forhold i flere land i Afrika og Asia.

Sentralstyret har tidligere år bevilget penger til den årlige TV-aksjonen.

Anbefalte artikler