– Jobber på spreng for å hjelpe skadede

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sør-Sudan er helt spesielt og befolkningen lever under svært pressede forhold, forteller kirurg Alexander Schultz.

Alexander Schultz har arbeidet i mange krigs- og katastrofeområder. Foto Lise B. Johannessen

Han reiste som en del av et norsk helseteam bestående av to leger og to sykepleiere til Sør-Sudan på oppdrag for Røde Kors fire uker i januar 2014.

Flere hundretusen er tvunget på flukt i Sør-Sudan pga. harde kamper og det er mange skadede, både med skuddskader og mer generelle krigsskader.

– På det første stedet vi kom til – Bentiu, som er et oljesenter – var det fremdeles kamper rundt byen og mange sårede. Vi opererte kontinuerlig i ett døgn, men måtte da flykte i hui og hast siden kampene ble for intense, forteller Schultz. Evakueringen gikk til byen Leer som ligger ca. 10 mil fra Bentiu. Sykehuset i Bentiu som var drevet av sudaneserne selv, ble brent ned dagen etter at de forlot det, i tillegg til mye av byen med rundt 50 000 innbyggere.

Evakuert

– Da vi kom til sykehuset i Leer som er drevet av Leger uten grenser, Holland, tilbød vi straks våre tjenester. De hadde allerede et kirurgisk team på plass og vi kom inn som et team to. Det var rikelig arbeid til oss alle. Vi samarbeidet godt og ble også gledelig overrasket da det samme kveld kom en busslast med de fleste sårede som ikke hadde kunnet flykte fra sykehuset i Bentiu.

Til slutt måtte de også evakuere sykehuset i Leer, da regjeringsstyrkene rykket frem. Også sykehuset i Leer som er bygget opp over 20 år av MSF Holland er nå til dels ødelagt, forteller Schultz.

Alexander Schultz og anestesilege Kjell Erik Strømskag var en del av fire kirurgiske team som ble sendt av den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) til Sør-Sudan for å bistå lokalt helsepersonellet som jobber «på spreng» for å hjelpe alle de skadede. ICRC samarbeider med Sør-Sudan Røde Kors. I tillegg til støtte i form av kirurgiske team frakter de regelmessig inn medisiner og medisinsk utstyr til sykehus, og de distribuerer mat og rent vann og annen nødhjelp i mange områder.

Meningsfylt og spennende

– Jeg tror alle som jobber med dette finner det meningsfylt, og de fleste vil nok gjøre det igjen når de først har vært ute, sier Alexander Schultz.

– Det er en jobb som skal gjøres, men det ligger også noe egoisme i dette, det gir utrolig mye på et personlig plan. Fordelen med å reise med Røde Kors er at de er profesjonelle på sikkerhet og forsyninger. De har oppsett for å behandle krigsskader, og vi kan konsentrere oss om å gjøre jobben, stå i situasjonen og utføre våre oppgaver.

Det er ikke første gang Alexander Schultz opererer i krigs- og katastrofeområder. Han hadde sitt første oppdrag ute i Libanon i 1982 og har vært i bl.a. Afghanistan, Pakistan og i Angola der han også jobbet med Kjell Erik Strømskag. I Afghanistan jobbet han for Dansk Afghanistan-komité. Schultz er urolog, men har en bred generell kirurgisk bakgrunn som han får brukt i rikelig monn i krigs og katastrofeområder, og på mer fredelige oppdrag i tredje verden.

Passer i grunnen aldri

Til daglig er Alexander Schultz ansatt ved OUS-Rikshospitalet, avdeling for urologi med tre overleger og to assistentleger. Han står på en beredskapsliste for Røde Kors og påtar seg oppdrag når det er mulig i forhold til avdelingen. Vanligvis varer oppholdene fra én til to måneder. Som regel må han være klar til å dra innen en uke eller to. Han er da avhengig av at de øvrige i avdelingen stiller opp når han er borte.

– Det passer jo egentlig aldri, påpeker han, men jeg har veldig gode kollegaer!

Schultz har et stort engasjement og arbeider også noen ganger med Skandinaviska Läkarbanken drevet av svensk Rotary. Det er en ideell organisasjon hvis målsetting er å arbeide for at mennesker i lavinntektsland skal ha tilgang til behandling og helsetjenester. Mange områder og sykehus, bl.a. i Afrika, har en stafett av skandinaviske leger som jobber frivillig i seks ukers perioder. Hvert år reiser rundt 50 frivillige leger ut på oppdrag.

– En spennende utfordring sier Schultz, som oppfordrer alle som har lyst til å jobbe slik til å ta en titt på organisasjonens hjemmeside.

Hva trenger du for å være delegat for Røde Kors?

Helsepersonell som sendes på oppdrag i utlandet bør ha flere års arbeidserfaring. Kirurger, gynekologer, pediatere og almenpraktiserende leger er særlig etterspurt.

Engelsk er det formelle arbeidsspråket i Røde Kors, men andre aktuelle arbeidsspråk kan være fransk, spansk, portugisisk, russisk og arabisk. Det er en stor fordel om delegaten kan ett eller flere av disse språkene i tillegg til engelsk.

En delegat arbeider direkte for Norges Røde Kors, eller stilles til disposisjon for den Internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC).

Fristen for å søke opptak til Røde Kors sitt delegatprogram i 2014 har gått ut, men det blir lagt ut ny stillingsutlysning i februar/mars 2015.

Finn mer informasjon om hvordan man blir delegat på www.rodekors.no/delegat

Anbefalte artikler