Engasjerende foredrag på Oslo legeforenings årsmøte

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Minikonsert med gruppen A Scalpella og foredrag av professor i samfunnsmedisin Per Fugelli med tittelen «Helbrederens gudestoff – tillit. Afrikanske inspirasjoner» stod på programmet for årsmøtet.

Per Fuggeli er årets Oslo-lege. Foto Lisbet T. Kongsvik

Oslo legeforenings leder Svein Aarseth gjennomgikk årsmeldingen der han blant annet kunne fortelle om fulle hus på de to debattmøtene som foreningen arrangerte på Litteraturhuset i mars og oktober 2013. Temaene for møtene var henholdsvis «Sykehusfusjonen i Oslo – hvorfor lykkes det ikke?» og «Gjelder menneskerettighetene for papirløse migranter?»

Oslo legeforening medlemsblad Journalen utkom med fire nummer i 2013. Journalen er medlem av Fagpressen, har egen formålsparagraf og redigeres etter Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Hvert nummer har en frittstående helsejournalistisk temasak. Journalen har egen nettside (www.fagbladetjournalen.no), Facebook-side og Twitter-konto.

Per 1. september 2014 har Oslo legeforening 5 751 medlemmer, hvorav 2 616 kvinner (45,4 prosent) og menn 3 135 (54,5 prosent).

Årets Oslo-lege

Oslo legeforening innstiftet prisen «Årets Oslo-lege» i 2008. Stor var overraskelsen for foredragsholder Per Fugelli da det var han som var utvalgt til å motta årets pris. Han var uavhengig av utmerkelsen, invitert til å kåsere under årsmøtet, og hadde ingen forvarsler om at det var han som ville motta utmerkelsen for 2014.

Begrunnelsen for å gi Fugelli prisen er hans evne og vilje til å påvirke så vel kulturfaktoren som den politiske faktoren. Han fikk prisen: «– ikke for hans meninger, men for hans meningers mot», Fugelli svarte med å utnevne seg som ordlegen.

– I det gamle Persia var det tre typer leger: skjærelegen (kirurgen), urtelegen (indremedisineren) og ordlegen. Størst blant dem var ordlegen. Hvis dette var en anerkjennelse til ordlegen blir jeg dobbelt glad, sa han,

Per Fugelli fylte 70 år i 2013. Han har i store deler av sitt yrkesaktive liv jobbet i Akademia, men har også erfaring fra distriktmedisin og sin egen rolle som pasient. Fugelli er en meget ivrig samfunnsdebattant og har skrevet en rekke bøker.

Fugelli er tidligere blitt tildelt Karl Evangs pris i 2010, Siddisprisen i 2012 og Fritt Ords pris i 2013.

Anbefalte artikler