Kommentar

RE: Når leger finner narkotika

Nils Håvard Dahl
Sykehuset Levanger
Interessekonflikt:  Nei

I dommen fra Høyesterett som omtales i denne artikkelen blir legens forspillelse av bevismateriale ansett som «rettslig holdbar ivaretakelse av taushetsplikten» (1). Her ser jeg at det vil komme mye «sivil ulydighet». Jeg ønsker ikke å være behjelpelig med å skjule kriminell virksomhet for politiet. Helsevesenet kan da umulig ta part for den organiserte kriminalitet mot de som skal verne samfunnet mot de kriminelle.

Litteratur

1) Duvaland L. Når legen finner narkotika. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1676 – 8

Publisert: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media