Kommentar

RE: Luftegårder i psykiatrien - et gufs fra fortiden eller

Pål Hartvig
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatr
Interessekonflikt:  Nei

Hartvig & Haaland svarer:

Vi takker Tom Gunnar Vik for positiv kommentar til vår kronikk, hvor han også supplerer med sin egen viktige erfaring og kompetanse i dette feltet. Han peker på nødvendigheten av sentrale føringer for å bedre både pasientbehandling og samfunnssikkerhet med gode uteområder. Vi ser også godt at «luftegård» er et ord som i seg selv kan øke opplevelsen av stigmatisering, og således være med på det «gufs» vi antyder i kronikkens tittel. Vi vil gjøre Helsedirektoratet oppmerksom på artikkelen og Viks kommentar, og kanskje kan dette bli starten på sentrale føringer, slik Vik etterlyser, både for navneendring og prioritering av bygningsmessige endringer.

Published: 27.09.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media