Gammeldoktoren

Stein Runar Østigaard Om forfatteren
Artikkel

Et nært samarbeid mellom museet og den lokale legeforeningen har skapt en unik medisinskhistorisk utstilling ved Glomdalsmuseet i Elverum.

Fra utstillingen. Foto Emir Curt/Glomdalsmuseet

Det som startet som en jubileumsutstilling i tilknytning til Den norske lægeforenings hundreårsjubileum i 1986 har endt opp i en permanent utstilling som viser distriktslegens virksomhet i perioden 1850 til 1950. Leder for utvalget som jobber med Gammeldoktoren i Hedmark legeforening, Erik Arnesen, forteller begeistret om både historien til utstillingen og fremtidsplanene.

Distrikts- og huslegen

– Temaet, som er distrikts- og huslegen 1850 – 1950 i Hedmark, er svært viktig. Her er det fortsatt mye å hente, og folk leverer inn stadig inn nye ting, forteller Arnesen.

Utstillingen belyser flere sider av legefunksjonen, i tillegg til at den har mye historisk utstyr. Det er også laget en audioguide. Her fortelles det historier basert på ekte personer.

Erik Arnesen. Foto: Stein Runar Østigaard

– Og det er ikke bare legen i seg selv som er i fokus. Det var en oppgave i seg selv å være kona til disktriktslegen, kan Arnesen fortelle.

I forbindelse med jubileet i 1986 ble alle Legeforeningens lokalforeninger oppfordret til å ha sine egne markeringer og arrangement. På denne tiden var Arnesen leder i Hedmark legeforening og overlege ved sykehuset i Elverum. Kari Noer var styremedlem og distriktslege (1). Det var hun som fikk ideen og var primus motor for å få laget en historisk utstilling. Hun hadde en god del utstyr fra sin forgjenger distriktslege Lorentz Bull og fra sin svigerfar Gunnar Noer som også hadde vært distriktslege. Dette la grunnlaget for utstillingen «Legenes arbeid gjennom 100 år». Glomdalsmuseet stilte den gang opp med lokaler til en midlertidig utstilling.

Det var da daværende helseminister Werner Christie åpnet den faste utstillingen i juni 1993 at den fikk navnet Gammeldoktoren.

Nært samarbeid

Det er Glomdalsmuseet som er eier og ansvarlig for utstillingen, men Hedmark legeforening er aktivt med og utvikler utstillingen gjennom utvalget. De fungerer som rådgivere for museet i medisinsk faglige og medisinhistoriske problemstillinger. Utvalget bistår i registreringsarbeidet, og initierer videreutvikling og forbedringer av utstillingen.

– Samarbeidet med Hedmark legeforening tilfører en kompetanse som vi ikke har, sier Jan Hoff Jørgensen, avdelingsdirektør for Glomdalsmuseet. Museet er en avdeling i Anno Museum som organiserer ulike museer i Hedmark.

– Helsevesenet er en av pilarene i samfunnet, og samarbeidet med Legeforeningen og personer som kjenner medisinfaget, bidrar til å opprettholde bredden i det kulturhistoriske perspektivet, sier han.

Hedmark legeforening har også vært med og finansiert fornyelser som tekstplakater og de nye audioguidene. – Det er med og sikrer en moderne utstilling, sier Jørgensen.

Utvalget i Hedmark legeforening deltar aktivt i formidlingen av utstillingen, holder omvisninger og medisinhistoriske foredrag. De bistår i markedsføringen og holder kontakt med det medisinhistoriske miljøet i landet. Arnesen trekker frem viktigheten av at Hedmark legeforening hele tiden har vært en viktig støttespiller, også økonomisk. Dette har gitt mulighet til å videreutvikle utstillingen slik at den følger tiden.

– Utstillingen hadde forvitret om ingen hadde følt ansvar for å ta vare på den, understreker Arnesen, og får støtte fra Jan Hoff Jørgensen. Det er mye arbeid med registrering av gjenstander, utstyr og bøker, i tillegg til formidlingsarbeidet. Derfor er de begge svært opptatte av å få rekruttert flere medisinskhistorisk interesserte leger. – Husk at dagens medisin er morgendagens historie, avslutter Arnesen.

Les mer om Glomdalsmuseet herwww.glomdalsmuseet.no

Anbefalte artikler