Ble fristet til ledelse

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Astrid Thokle Hovden er blitt mer fristet til å gå videre i retning ledelse etter at hun deltok på Legeforeningens kurs «Frist meg inn i ledelse for kvinnelige leger i primærhelsetjenesten».

– Kurset ga både påfyll og inspirasjon, sier Astrid Thokle Hovden. Foto Lise B. Johannessen

Det var et veldig aktivt kurs med lite forelesningspreg. Kursleder stilte spørsmål og vi prøvde å svare, enten med det samme eller etter litt summing – alene, to-og-to eller i gruppe. Jeg fikk mye ut av kurset fordi det både ga påfyll og inspirasjon, sier hun.

– Kurset var selvutviklende – litt egoistisk – noe som er uvanlig for et legekurs i så måte. Men det krevde mye engasjement med mange praktiske øvelser, trening og rollespill i smågrupper, forteller hun. Man ble tvunget til å utfordre seg selv ved å prøve å bli bevisst på sine sterke og svake sider i lederrollen, og jeg ble tvunget til å tenke gjennom hva jeg trenger for å ta skrittet videre til lederrollen.

– De aller fleste leger i praksis har jo en del ledelseserfaring, blant annet ved drift av legesentre. Men skal man vurdere en annen type ledelsesjobb er det nødvendig med mer formell kompetanse.

Det såkalte Ole-Berg-kurset, nå Master i Helseadministrasjon, eksisterer fortsatt, men er først og fremst lagt opp etter sykehuslegenes overlegepermisjon. Dette kurset forutsetter at man må sette av det første halvåret i sin helhet, og det er vanskelig å få til når man sitter i en fastlegepraksis, sier Astrid Thokle Hovden.

Etablerte Facebook-gruppe

– På slutten av siste kursdag var det fortsatt entusiasme blant kursdeltakerne, men kanskje også et lite vakuum, for hvordan kan vi komme videre etter dette? For å prøve å gjøre noe med dette etablerte jeg en Facebook-gruppe. I ettertid har jeg klart å få til én samling med ni av kursdeltakerne. Utfordringen ligger i at vi bor svært spredt og at det derfor er vanskelig å få til å treffes.

Astrid Thokle Hovden er spesialist i allmennmedisin og har i nærmere 14 år som allmennpraktiserende lege før hun valgte en litt annen vei. Vel et år jobbet hun som bedriftslege i Hjelp 24. Nå er hun ansatt som rådgivende lege i Gjensidige.

– Vi er tre heltidsansatte leger og fem med mindre stillingsbrøker. Jeg får mange faglige utfordringer i stillingen, men mangler formell lederkompetanse, forteller hun.

Inspirerende

– Det var veldig inspirerende å treffe positive, nysgjerrige og engasjerte kvinnelige kolleger, og ikke minst å høre innlegg fra kvinnelige ledere som fortalte sin historie om hvordan de ble ledere – og ja – jeg er blitt mer fristet til å gå videre i retning ledelse.

Vil satse videre

Fra høsten av håper jeg å komme i gang med ledelseskurs på BI, sier hun – et kurs som er lagt opp slik at man fortsatt skal kunne være i full jobb.

– Man må dog ha fri til sammen ca. 20 dager i løpet av året. Jeg har foreløpig bare luktet på kursene «Samspill og ledelse» og «Anvendt økonomi og ledelse». Det finnes en mengde andre spennende kurs, for eksempel innenfor innovasjon og prestasjoner i organisasjoner og finansiell strategi.

Jeg tror mange bedrifter er interessert i leger som har kompetanse også innenfor andre fag. Noe kompetanse i økonomi vil forhåpentlig øke forståelse for beslutninger i bedrifter slik at jeg kan bli en bedre samarbeidspartner og en bedre bidragsyter i videre organisasjonsutvikling.

Anbefalte artikler