Har etablert nettverk for samarbeid

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi ønsker å skape økt samarbeid mellom helseprofesjonsutdanningene, sier PR-ansvarlig i Nmf Helene Kolstad Skovdahl.

  Nettverket samlet. Fra v: Inghild Fjell Helleland, Marie Karoliussen, Even Holth Rustad, Ole Marius Gaasø, Helene Kolstad…
  Nettverket samlet. Fra v: Inghild Fjell Helleland, Marie Karoliussen, Even Holth Rustad, Ole Marius Gaasø, Helene Kolstad Skovdahl, Jørgen Edvin Westgren, Tonje Kvande og Stian Aasoldsen. Foto Lise B. Johannessen

  Lørdag 31. mai møttes representanter fra flere studentorganisasjoner til den andre samlingen for studenter innen helseprofesjonene.

  Samlingen er kommet i stand som et felles initiativ av studentene og ble etablert etter et møte i Norsk studentorganisasjon om skikkethetsvurdering.

  – Vi har mange av de samme utfordringene, og mye å lære av hverandre.  I tillegg til å jobbe med politiske saker har vi som overordnet mål å fremme forståelse og samarbeid mellom helseprofesjonene, sier leder i Nmf Even Holth Rustad.

  Tema for det andre møtet var kvalitet på praksisperioder i helsevesenet.

  – Læringsutbyttet ser ut til å variere veldig fra sted til sted, og fra avdeling til avdeling. Noen studenter blir en naturlig del av avdelingen, med naturlig progresjon av ansvar og god personlig oppfølging. Andre blir overlatt helt til seg selv uten så mye som en kontaktperson å forholde seg til. Nå jobber vi med en spørreundersøkelse for å kartlegge praksiskvaliteten i de ulike delene av helsevesenet, sier Holth Rustad.

  Alle deltakerne på møtet er sentrale i sine respektive nasjonale styrer. Til stede var Stian Aasoldsen (leder, NSF Student), Inghild Fjell Helleland (fysioterapiutdanningen), Helene Kolstad Skovdahl (Nmf), Even Holth Rustad (leder, Nmf), Marie Karoliussen (farmasiutdanningen- NoPSA), Jørgen Edvin Westgren og Tonje Kvande (psykologutdanningen) og Ole Marius Gaasø (nasjonal grunnutdanningsansvarlig Nmf).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media