Gode erfaringer med mentorordningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Da det meldte seg et behov hos utenlandsstudentene om større kunnskap rundt allmennmedisin svarte Norsk forening for allmennmedisin (NFA) med et tilbud om en mentorordning som mange siden har nytt godt av.

  Marit Witsø slår et slag for mentorordningen for allmennleger. Foto Lise B. Johannessen
  Marit Witsø slår et slag for mentorordningen for allmennleger. Foto Lise B. Johannessen

  Marit Witsø er nestleder i Nmf Utland og overtok vervet som leder av mentorordningen i allmennmedisin i desember 2013. Marit har selv vært så heldig å få en mentor og har bare gode erfaringer med dette.

  – Det gir et utrolig innblikk i allmennmedisinen og det er fint å se hva allmennlegene har å by på. Det er også veldig gøy å få mulighet til å bruke det man har lært. Jeg fikk en dag på legekontoret, fikk være allmennlege, stille diagnoser, gjøre undersøkelser og skrive journalnotater samtidig som jeg hele tiden fikk god oppfølging. Det var veldig lærerikt. Det er også flott å ha noen å konferere med, forteller Marit som til daglig studerer i Szcecin i Polen. Hun er nylig ferdig med 10. semester.

  Frivillig

  Frivillig

  – Jeg tenker at dette er et kjempetilbud både for studenter og for leger og jeg tror de fleste allmennleger som har meldt seg til ordningen, synes det er både interessant og morsomt. Men det at ordningen baserer seg på frivillighet og uhonorert arbeid, skaper visse utfordringer når det kommer til rekruttering av allmennleger. Heldigvis finnes det svært mange engasjerte og hjelpsomme mennesker innen legeyrket. Vi ønsker at ordningen skal bli utnyttet til beste både for studenten og mentoren. Vi håper å kunne utvide stallen av mentorer, og at studentene har lyst til å benytte seg av sine muligheter til å delta i en slik ordning, sier Marit (1).

  Hva kan ordningen brukes til?

  Hva kan ordningen brukes til?

  Hva man bruker sin mentor til, er opp til den enkelte student og lege. Noen har spørsmål de ikke finner svar på i litteraturen eller hos venner, andre har hospitert på legevakt og legekontor, mens flere har møttes på kafé der de har delt erfaringer. Det er opp til studenten og legen hva de vil legge i den. Begge kan ta initiativ, men ofte er det studenten som tar initiativ til det første møtet. Studenten og mentor finner selv ut hvor ofte de skal møtes og hvordan de skal praktisere ordningen.

  Bonus

  Bonus

  – Studentenes utbytte er selvskrevent. Spesielt med tanke på utenlandsstudentene, der allmennmedisinsk praksis varierer fra land til land, gir ordningen et unikt innblikk i hva en fremtidig arbeidsdag kan inneholde.

  At prosjektet har som målsetting å gi allmennleger muligheten til å involvere seg i medisinsk grunnutdanning og andre tiltak som styrker allmennmedisinsk rekruttering, er en flott bonus. Og når ordningen er motivert ut fra overskudd og engasjement, håper vi det bidrar til at læreglede og interesse står i fokus, sier Marit Witsø.

  – For å gjøre studentene oppmerksom på ordningen bruker vi Facebook og Nmfs nettsider aktivt. Vi vil at ordningen skal være tilgjengelig for flest mulig og erfarer at dette er den beste måten for å få ut informasjon.

  En mulighet man ikke bør gå glipp av

  En mulighet man ikke bør gå glipp av

  326 studenter og 174 leger har til nå meldt seg til ordningen og 117 par er koblet. Det er kun én student per lege. Foreløpig er det langt flere studenter enn leger slik at mange fortsatt står uten en mentor. Både Norsk forening for allmennmedisin og Nmf anbefaler ordningen og ønsker alle nye allmennleger velkommen.

  – Vi har fått kjempebra respons fra de som har fått en mentor. Alle er utelukkende positive og legene i ordningen gir også uttrykk for at de ser positivt på dette. Til forskjell fra turnusveiledningen er mentorarbeidet mindre formalisert, forteller Marit.

  Det er utdanningsutvalget i Norsk forening for allmennmedisin som tar seg av det praktiske i ordningen.

  Mentorordningen er initiert av Norsk forening for allmennmedisin og Norsk medisinstudentforening og har som formål å gi medisinstudenter på alle trinn av utdanningen et innblikk i allmennmedisinsk fag- og yrkesutøvelse. En av målsettingene er å gi allmennleger mulighet til å involvere seg i medisinsk grunnutdanning og andre tiltak som styrker allmennmedisinsk rekruttering.

  Prosjektet er primært igangsatt ut fra utenlandsstudentenes behov, men henvender seg til alle studenter i inn- og utland samt til leger som i en eller annen form utøver allmennmedisinsk arbeid

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media