Kommentar

RE: Spesiell bok med misvisende tittel

Bjørn Johan Øverbye
Arendal
Interessekonflikt:  Nei

La det være sagt med en gang: Det er alltid artig å lese hva andres hjerner oppfatter av hva en selv har produsert og satt på papiret. Så også denne anmeldelsen av boken «Ja takk, begge deler!», som jeg er medforfatter på (1). Som forfatter og forlegger har jeg hatt stor glede av de bitreste og kritiske tilbakemeldinger, like mye som overstrømmende ros.

Som pedagog, foredragsholder, forfatter og forlegger bruker jeg tid på å studere kommunikasjon og analysere hvordan ulike mennesker reagerer på samme budskap. Jeg har da erfart at reaksjonene beror på det vi i neurolingvistikken kaller trossystemer, som igjen er en ordning av prosedyrer vi bruker for å overleve, som omgjøres til absolutte sannheter. Det er dette jeg har forsøkt å analysere i mine bidrag i boken; hvordan det vi kaller skolemedisin ikke er en samling av vitenskapsfakta, men en trosbasert ordning av fakta som tidvis er til gang og tidvis til skade for syke, og for vår egen selverkjennelse. Naturmedisinen bør ikke unndras den samme analyse, men det var ikke hva man ba meg skrive om denne gangen. Opprinnelig skulle mitt innlegg være om forskning på resonanssystemer og informatikk i neuro-biocybernetikk som forklaringsmodell for akupunkturterapi. Så ble det i stedet en analyse av hjernens arbeidsmetoder for å skape trossystemer.

Jeg synes det er meget morsomt at anmelderen har festet seg ved metaforen med skolemedisin som et synkende skip. Nei da, det mener vi ikke. Faget er i høyeste grad et oppgående krigsskip. Metaforen derimot, er ikke hva man skrev, den er basert på lystig vitsetegning for å sprite opp boken, som gjør litt narr av debatten mellom skoleleger og naturleger med spark til begge sider. At denne vitsetegningen har festet seg hos anmelder bekrefter hva vi vet innen kommunikasjon: Et bilde taler mer enn tusen ord. Kanskje man neste gang burde få frem budskapet ved en tegneserie?

Og blir det noen gang «ja takk, begge deler» for pasientene, slik bokens redaktør har valgt som tittel? Vi får se. Internett er nå det sted der legevitenskapen settes under kritikk, og nye erkjennelser spres i det neuro-elektroniske nettverket. Vi inviterer derfor kolleger til å skrive en bok: «Legen I Internettets Tidsalder: om legerolles forfall og vekst under presset av det digitale samfunn.» Interesserte kolleger kan ta kontakt.

Litteratur

1. Norheim AJ. Spesiell bok med misvisende tittel. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1220

Published: 13.07.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media