Kommentar

RE: Kan nye blodfortynnende legemidler være mer risikable e

Carl Ditlef Jacobsen
Interessekonflikt:  Nei

I Tidsskriftet nr. 12 2014 får jeg et svar fra Steinar Madsen og medarbeidere som virker meget forstyrrende på mitt behov for klare definisjoner og begreper når det gjelder legemiddelbivirkninger. Jeg vil gjerne ha klarhet i om det er snakk om «Side-effects of drugs», «Adverse effects», «Drug intoleranse» eller «Unwanted complications in farmacotherapy»? Mener dere at legefeil og manglende virkning av et legemiddel skal regnes som bivirkninger? Dette er for meg som kliniker helt ubegripelig.

Published: 02.07.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media