Kommentar

RE: Ytringsfrihed burde funnet Sted

Kjetil Retterstøl
Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

Ole Kristian Losvik har skrevet en fin artikkel (1). Jeg vil oppfordre yngre kolleger til å vekte lojalitetsplikten mot pasientene høyere enn lojalitetsplikt mot arbeidsgiver – en sikker vinneroppskrift i det lange løp, etter min erfaring. Det møter gjerne motstand i systemet, men slike leger vil både pasienter og politikere ha når de har tenkt seg om. Lojalitet mot pasienten er første bud!

Litteratur

1. Losvik OK. Ytringsfrihed burde funnet Sted. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:818.

Published: 23.06.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media