Kommentar

RE: Pasienter som avbryter LAR-behandling - hvordan går det

Rune Helgesen
Gjøvik kommune
Interessekonflikt:  Nei

Clausen og medarbeidere konkluderer med at det går dårlig med dem som avbryter LAR-behandling (1). For å unngå at pasienter dropper ut av LAR, mener jeg man trenger leger som tar pasienten seriøst og at pasienten ikke blir straffet for ærlighet med reaksjoner som strengere henteordning og hyppigere urinprøver. Dette er ekstremt viktig hvis man skal løse problema. Folk må bli behandlet med respekt, uansett. Ivar Skeie, som har forsket på LAR, fant i sitt doktorgradsarbeid at selv de som sprekker har godt av LAR (2).

Litteratur

1) Clausen T, Åsland R, Kristensen Ø. Pasienter som avbryter LAR-behandling – hvordan går det med dem? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1146 – 9.

2) Universitetet i Oslo. Disputas: Ivar Skeie - Rus- og avhengighetsmedisin. http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputase… (17.6.14)

Published: 17.06.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media