Kommentert artikkel
Kommentar

RE: Før og nå

Lise Askvik
Radio P4
Interessekonflikt:  Ja

Takk Steinar Solberg -for dine modige og sanne ord om hvilken skandale sammenslåingen av Oslo-sykehusene har blitt (1). Nå må vi jammen se til å våkne opp!

Denne skandalen er så gigantisk at politikerne i sin avmakt ser ut til å ha fredet hverandre. Og media fatter ikke dimensjonene, eller de sliter med å finne en forståelig vinkel for dette enorme feilgrepet som våre store partier har ansvaret for. Mot bedre vitende, mot utallige advarsler både fra politisk og faglig hold. Da prestisjen trådte inn, lot de vett og fornuft fare. Men skal vi fortsette å godta skattepengebruk på den voksende gigantskandalen?

Dersom vi skal få stoppet prestisjeforblindede politikere og ny-mektige byråkrater fra å trumfe prosessen videre, må dere, helseansatte, og vi, folket og pasienter, ta grep. Vi må organisere oss (Helsetjenesteaksjonen er et skritt på rett vei) og få oppslutning. Virkelig bred oppslutning.

Hvis folk flest forsto hva som står på spill, ville mange engasjert seg. Men så lenge media ikke evner å se gjennom dyrkjøpt PR-jippo fra politikere og ledelsen ved Oslo universitetssykehus, så sliter vi med å redde dagens og fremtidens helsevesen. Det må likevel ikke hindre oss i å forsøke!

Dette handler ikke om maktkamp. Dette handler om helsefolks arbeidsliv og om pasienters liv og død. Hvorfor gjør ikke det noe som helst inntrykk på beslutningstakerne?

Litteratur

1) Solberg S. Før og nå. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1070

Published: 11.06.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media